Dinolift

Finski proizvodjač opreme za rad na visini, DINO LIFT spada u najpoznatije proizvodjače vučenih platformi - takozvanih "trailer"-a. Vrhunski dizajn i pouzdanost, najsavremenija tehnologija i najviši stepen bezbednosti pri radu su odlike DINO LIFT platformi. www.dinolift.com

Hinowa

NAJPOZNATIJI ITALIJANSKI PROIZVOĐAČ RADNIH PLATFORMI SA GUSENIČNIM POGONOM www.hinowa.com

Oil & Steel

PROIZVOĐAČ KAMIONSKIH KORPI ZA RAD NA VISINI www.oilsteel.com

Genie

NAJVEĆI SVETSKI PROIZVOĐAČ OPREME ZA RAD NA VISINI. www.genielift.com