Hinowa

NAJPOZNATIJI ITALIJANSKI PROIZVOĐAČ RADNIH PLATFORMI SA GUSENIČNIM POGONOM

www.hinowa.com

Radne visine od 14 - 26 m sa pogonom na elektro, benzin ili diesel motor.
Najbolje rešenje za rad na neravnom terenu kao i za rad u unutrašnjosti objekta zbog minimalnih gabarita mašine.