Dinolift

Finski proizvodjač opreme za rad na visini, DINO LIFT spada u najpoznatije proizvodjače vučenih platformi - takozvanih "trailer"-a.
Vrhunski dizajn i pouzdanost, najsavremenija tehnologija i najviši stepen bezbednosti pri radu su odlike DINO LIFT platformi.

www.dinolift.com

Vučene zglobno-teleskopske radne platforme radne visine do 26 m
(serija XT i XTB)

Vučene teleskopske platforme radne visine do 23 m
(serija T /TL/TB)

Zglobno teleskopske korpe na gusenicama radne visine do 22 m
(serija XTC)


Zglobo teleskospske korpe na točovima/samohodne radne visine 18,5 - 26,5 m sa stabilizatorima